عکس برگردان های لاستیکی مخصوص انواع لوله های لاستیکی با طول زیاد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

توضیحات:

برچسب های انتقالی مخصوص لوله های لاستیکی بویژه برای آرم دار نمودن این محصولات که با بخار در اتوکلاو پخت می گردند تولید شده اند. فیلم شفاف استفاده شده برای چاپ از جنسی انتخاب شده که طی فرآیند پخت نه ترک برمی دارد و نه پاره می شود بلکه بعد از پروسه پخت به راحتی از روی آن کنده می شود. این مسئله بویژه در لوله های با طول بلند بسیار مفید است. برچسب ها بر روی لایه فیلم شفاف توسط جوهر قابل انتقال چاپ می گردند و پشت آن ها توسط چسب لاستیکی مخصوص پوشش داده می شود. چسب استفاده شده آنقدر قوی است که برچسب را در جای خود بخوبی می چسباند و مانع از جابجا شدن آن در مرحله نوار پیچی می گردد.جوهر و چسب به کار رفته طی پروسه پخت بروی پایه لاستیکی منتقل شده و بعد از مرحله پخت لایه شفاف به راحتی کنده می شود.جوهرهای قابل انتقال و چسب استفاده شده در این شرکت تولید شده و ویژگی آن ها این است که طی فرآیند پخت با پایه لاستیکی پیوند شیمیایی برقرار می کنند و تا انتهای عمر محصول لاستیکی بر روی آن می مانند.