عکس برگردان های لاستیکی مخصوص انواع لوله های لاستیکی با طول زیاد - موارد استفاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موارد استفاده:

برچسب های انتفقالی مخصوص لوله های لاستیکی در لوله های با طول پیوسته مانند لوله های هیدرولیکی و دیگر لوله ها با طول های بلند قابل استفاده می باشند. البته از این برچسب ها بر روی لوله های کوتاه ماند انواع ژنت های ماشین و لوله هایی که بعد از پخت برش می خورند و ... نیز می توان استفاده نمود.

این برچسب ها بر روی انواع لاستیک های طبیعی، ای پی دی ام، نیتریل، نئوپرن و ... قابل استفاده می باشند و تنها بر روی لاستیک های سیلیکونی و بیوتل قابل استفاده نیستند.