عکس برگردان های لاستیکی مخصوص انواع لوله های لاستیکی با طول زیاد - روش استفاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش استفاده:

 برای استفاده لبه برچسب را بر روی لوله لاستیکی به طوری که قسمت چسب دار در تماس با لوله خام باشد قرار دهید و سپس برچسب را در طول لوله بچسبانید و سپس عمل پارچه پیچی را بر روی آن انجام دهید. در صورتی که پارچه پیچی توسط ماشین انجام شود می توان ابزاری را برای چسباندن برچسب بر روی لوله خام قبل از پارچه پیچی به آ« اضافه نمود. بعد از پخت لوله جوهر و چسب بروی آن منتقل شده و می توانید به راحتی لایه شفاف را از روی آن بردارید. توجه داشته باشید قبل از اتمام مرحله پخت به هیچ وجه لایه شفاف را نکنید.