عکس برگردان های لاستیکی مخصوص تسمه پروانه های وی شکل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 


توضیحات:

برچسب  های انتقالی مخصوص تسمه پروانه های وی شکل به ویژه برای این محصولات که با روش های مختلفی پخت می گردند طراحی و تولید گردیده است. فیلم شفاف از جنسی انتخاب شده که در روش ها ی مختلف پخت چروک نشده، ترک برنداشته و پاره نمی شود بلکه بعد از پروسه پخت به راحتی از روی تسمه ها کنده می شود. شکل عرضه برچسب های انتقالی مخصوص تسمه های وی شکل به گونه ای است که چسباندن آن ها بر روی تسمه های خام به زمان کمتری نسبت به دیگر روش ها نیاز دارد.

این برچسب ها بر روی یک لایه فیلم شفاف توسط جوهر قابل انتقال چاپ می گردند و پشت آن ها توسط چسب لاستیکی مخصوص پوشش داده می شود. جوهر و چسب به کار رفته طی فرآیند پخت بر روی تسمه ها منتقل شده و با آن ها پیوند شیمیایی برقرار می کنند و بعد از مرحله پخت فیلم شفاف براحتی از روی تسمه ها کنده می شود. چسب استفاده شده برچسب را طی مراحل پخت د رمحل خود نگه داشته و مانع از جابجایی آن می گردد در نتیجه محصول نهایی زیباتر شده و مقدار خرابی آرم به حداقل می رسد.