عکس برگردان های لاستیکی مخصوص تسمه پروانه های وی شکل - روش استفاده:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش استفاده:

 این برچسب ها مخصوص انواع تسمه پروانه های وی شکل طراحی شده اند. برای استفاده از آن ها در انواع روش های پخت قسمت چسب دار را بر روی تسمه های خام (تسمه های پخت نشده) چسبانده و سپس تسمه ها را تحت فشار در قالب یا اتوکلاو قرار دهید. چسب استفاده شده باعث بهتر چسبیدن برچسب ها بر روی تسمه های خام می گردد. در صورتی که نیاز به چسبندگی بیشتری احساس گردید سطح تسمه ها را به کمک حلال کمی چسبناک نموده و برچسب ها را توسط رولر بر روی ان ها فشار دهید. بعد از آن که پروسه پخت پایان یافت جوهر و چسب به کار رفته بر روی تسمه ها منتقل گردیده و فیلم شفاف براحتی برداشته می شود. سطح صاف فیلم شفاف و براق شدن سطح نوشته ها در محصول نهایی می گردد. نکاتی که باید به آن توجه کرد. این است که اولا سطح چسب دار باید در تماس با تسمه های خام باشد و دوما قبل از اتمام پروسه پخت به هیچ وجه فیلم شفاف را نکنید.