عکس برگردان های لاستیکی مخصوص قطعات لاستیکی خام که در قالب یا اتوکلاو پخت می گردند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

توضیحات:

همانگونه که از نام این برچسب ها مشخص است از آن ها برای ثبت اطلاعات بر روی انواع قطعات لاستیکی توسط روش انتقال استفاده می گردد. این برچسب ها بر روی یک لایه فیلم شفاف توسط جوهر قابل انتقال چاپ می گردند و پشت آن ها با یک لایه چسب سیاه رنگ لاستیکی به ضخامت 20تا 30 میکرون پوشش داده می شود. جوهر و چسب استفاده شده در فرایند پخت بر روی پایه لاستیکی منتقل شده و بعد از پخت فیلم شفاف به راحتی از روی آن کنده می شود. جوهر و چسب به کار رفته در این شرکت تولید شده و به گونه ای طراحی شده  تا طی فرآیند پخت خوبی توسط پیوند شیمیایی به پایه لاستیکی بچسبند. چسب به کار رفته قوی بوده و باعث می شود تا برچسب بعد از چسباندن به خوبی در جای خود بماند و جابجا نگردد با  این روش دیگر نیازی به استفاده از حلّال برای چسباندن برچسب نمی باشد.