عکس برگردان های لاستیکی مخصوص قطعات لاستیکی خام که در قالب یا اتوکلاو پخت می گردند - روش استفاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش استفاده:

 از این برچسب ها در انواع محصولات لاستیکی که در قالب یا اتوکلاو تحت فشار و حرارت پخت می گردند

می توان استفاده نمود.

این برچسب ها را می توان هم بر روی قطعه لاستیکی و هم درون قالب استفاده نمود. برای استفاده بر روی قطعه لاستیکی آن را در محل مورد نظر از طرف چسب دار بر روی قطعه لاستیکی چسبانده و کمی آن را فشار دهید. چسب پشت برچسب به خوبی چسبیده و مانع از جابجایی آن می گردد. این چسبندگی یک چسبندگی اولیه است که بعدا طی فرآیند پخت با پایه لاستیکی پیوند شیمیایی انجام داده و تبدیل به چسبندگی دائمی میگردد.

برای استفاده از این برچسب ها درون قالب باید برچسب را داخل قالب در محل مورد نظر قرارداد به طوری که لایه شفاف در تماس با قالب و سطح چسب دار به سمت بالا باشد و سپس کامپاند لاستیکی را بر روی آن قرارداد. طی فرآیند پخت جوهر و چسب با پایه لاستیکی پیوند شیمیایی برقرار کرده و به خوبی بر روی آن می چسبد و لایه شفاف به راحتی از روی آن کنده می شود. بر چسب ذرا داخل قالب باید در محلی قرارداد که حرکت کامپاند طی فرآند پخت کم باشد زیرا اگر حرکت کامپاند در آن ناحیه زیاد باشد باعث تغییر شکل طرح چاپ شده بر روی محصول نهایی می گردد.